Vaihto-oppilasohjelmat, 14–18-vuotiaille
Hyvissä käsissä

Tietoa vanhemmille

STS Vaihto-oppilasohjelmat ovat jo vuosia työskennelleet kulttuurivaihdon parissa ja tarjonneet oppilaille mahdollisuuden käydä vuoden lukiota ulkomailla. Tiedämme, että kyseessä on iso askel niin nuorelle kuin vanhemmillekin. Meillä on osaamista ja intohimoa, joiden avulla olemme tukenanne koko vaihtovuoden ajan aina hakemuksen ensi vaiheista alkaen. Lapsenne on hyvissä käsissä.

Nuoren matka

Ulkomailla asuessaan nuori saa ymmärrystä toisista kulttuureista, mahdollisuuden käydä koulua toisessa maassa ja tilaisuuden oppia puhumaan vierasta kieltä sujuvasti. Jännittävän kokemuksen myötä nuori kasvaa ihmisenä ja saa lisää itsevarmuutta. Omilla jaloilla seisominen nuoresta pitäen on taito, josta on lapsellesi elinikäistä hyötyä.

Ulkomailla vietetty vuosi on upea tilaisuus saada uusia ystäviä ja oppia tuntemaan toinen kulttuuri normeineen ja perinteineen. Vaihto-oppilaamme palaavat kotiin itsevarmoina, täynnä uutta tietoa ja ymmärtäen paremmin meitä ympäröivää maailmaa – mikä on erittäin hyödyllistä nykyisellä globaalilla aikakaudella varsinkin kansainvälisestä urasta haaveilevalle nuorelle.

Oma matkasi

Nuoren lähettäminen vuodeksi maailmalle tarkoittaa, että sinun on annettava hänen pärjätä omillaan ja selviytyä kohtaamistaan uusista tilanteista ja haasteista. Se voi tuntua pelottavalta ja erilaiselta – kotona kun olet aina lähellä. Nuoresi kasvun seuraaminen on sinulle upea kokemus, ja tulet olemaan hänestä niin ylpeä. Hän käy läpi suuren muutoksen, ja tiedämme ennestään, että sinun roolillasi on tärkeä merkitys lapsesi kokemukselle. Voit ajatella itseäsi valmentajana – siitä vaihto-oppilaan vanhemman roolissa on kyse.

8 vinkkiä vanhemmille:

  1. Ole alusta asti mukana hakuprosessissa. Meille on tärkeää, että opimme tuntemaan lapsesi hyvin ja että sinä huoltajana olet osallisena ja tukena prosessissa.
  2. Ole nuoren tukena ja luota häneen. Usko siihen, että hän selviää tästä kokemuksesta ja kasvaa ihmisenä.
  3. Vältä osallistumasta liikaa lapsen päivittäiseen elämään hänen vaihdossa ollessaan; anna hänen kasvaa ja pärjätä omillaan.
  4. Ole tietoinen siitä, että kulttuurierot voivat aluksi tuntua haasteellisilta ja stressaavilta. Tue lastasi, sillä uuteen elämään sopeutuminen tapahtuu vähitellen. Alussa on vaikeaa, mutta asiat muuttuvat paremmiksi, ja ponnistelut ovat kaiken vaivan arvoisia!
  5. Älä aseta liian korkeita odotuksia opintojen suhteen varsinkaan alkuaikoina, kun nuorella on niin paljon sopeutumista ja tutustumista asioihin.
  6. Kannusta nuorta olemaan yhteydessä isäntäperheeseen ja aluevalvojaan ennen lähtöä. Näin he tutustuvat toisiinsa hieman jo etukäteen, ja nuoren on helpompi saada tukea alussa, kun kaikki on uutta ja erilaista.
  7. Keskustelkaa käyttörahan määrästä, harrastuksista ja matkoista ennen lähtöä. Pystyttekö ennakoimaan joitakin ylimääräisiä kustannuksia, joihin voisitte varautua jo nyt?
  8. Liian tiheä kontakti kotimaahan, ystäviin ja perheeseen vaikeuttaa lapsesi sopeutumista ja asettumista uuteen kotimaahansa. Pyrkikää siis rajoittamaan yhteydenpito esimerkiksi yhteen puheluun tai videopuheluun viikossa. Jos sinulla on kysyttävää lapsesi ollessa poissa, voit aina ottaa yhteyttä STS:ään.

Ryhtykää isäntäperheeksi!

Lapsen lähettäminen maailmalle oppimaan uutta kieltä, tutustumaan kulttuurieroihin ja kasvamaan ihmisenä on uskomattoman hauskaa. Me voimme kuitenkin myös tuoda maailman teille kotiin. Lue lisää isäntäperheenä toimimisesta kaikkialta maailmasta tuleville nuorille ja hyödynnä Host & Go -tarjouksemme, kun lapsesi on lähdössä ulkomaille vaihto-oppilaaksi.