Kestävää matkailua

STS ja vastuullisuus

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät Agenda 2030:n, yhteisen kestävän kehityksen toimintaohjelman, jonka 17 globaalia tavoitetta maiden tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa laadukas koulutus, äärimmäisen köyhyyden poistaminen, epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden vähentäminen maailmassa, rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistäminen sekä ilmastokriisin ratkaiseminen.

STS Education Groupin vastuullisuustyö pohjautuu Agenda 2030:een, ja painopisteitämme ovat koulutuksen laadukkuuteen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvät tavoitteet.

Laadukasta koulutusta

Laadukas koulutus on STS:n vision ja mission perusta. Haluamme vahvistaa nuoria kansainvälisen kulttuurivaihdon ja koulutuksen välityksellä. Ymmärrys muista ihmisistä ja kulttuureista auttaa rakentamaan siltoja maailman eri osien välille. Siksi meille on luontevaa tukea globaalia laadukkaan koulutuksen tavoitetta. Samalla se on meille keino vaikuttaa köyhyyden vähentämiseen ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen.

STS on päättänyt tukea globaalia Pelastakaa Lapset -järjestöä, joka toimii lähes kaikkialla maailmassa. Pelastakaa Lapset tekee työtä lasten elämän ja tulevaisuuden hyväksi, ja laadukas koulutus on yksi keinoista. Jokaisella on oikeus koulutukseen ja turvallisuuteen riippumatta sukupuolesta, varallisuudesta tai toimintarajoitteesta tai siitä, että hän elää sodan keskellä tai syrjäisessä kylässä. Pelastakaa Lapset kouluttaa opettajia ja täyttää lasten koululaukkuja kynillä ja vihoilla. Järjestö tekee kaiken voitavansa valoisamman tulevaisuuden hyväksi, sillä tietoisista lapsista kasvaa viisaita aikuisia.

Myös opiskelijana, vanhempana tai isäntäperheen vanhempana voit olla mukana tukemassa Pelastakaa Lapsia ja heidän tärkeää työtään. Voit valita lahjoitussumman itse, ja kaikki lahjoitukset menevät täysimääräisinä järjestön työhön lasten elämän ja tulevaisuuden parantamiseksi. Täällä voit tukea Pelastakaa Lasten työtä.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Meille tärkeimpiä tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä on löytää keinoja tehdä matkailusta kestävämpää. Siksi STS kannustaa opiskelijoita valitsemaan junan lähtiessään kielikurssille tai vaihto-oppilaaksi.

Rautateitse matkustaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista, joten haluamme edistää kestävän lentomatkustuksen kehitystä. STS onkin päättänyt tukea Fly Green Fundia. Se on aatteellinen järjestö, joka työskentelee uusiutuvien biopolttoaineiden ja lentomatkailun muutoksen tehostamisen parissa. Tällä hetkellä noin 3,5 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista on peräisin lentokoneista. Jotta ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa, ilmailualan – kuten kaikkien sektorien – on nopeasti vähennettävä ympäristövaikutuksiaan. Metsätaloudesta, levistä ja elintarvikejätteestä saatavien biopolttoaineiden käyttö vähentää lentokoneiden hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia.

Myös opiskelijana, vanhempana tai isäntäperheen vanhempana voit olla mukana tukemassa Fly Green Fundia ja heidän tärkeää työtään. Voit valita lahjoitussumman itse, ja kaikki lahjoitukset menevät täysimääräisinä järjestön työhön, jolla edistetään biopolttoaineiden käyttöä lentokoneissa. Täällä voit tukea Fly Green Fundin työtä.