Vaihto-oppilasohjelmat, 14–18-vuotiaille
Discover You - in a new language

Varaustietoa

Hakeminen

Voit hakea vaihto-ohjelmaan kotisivuillamme joko pikahakemuksella, jos olet vielä epävarma kohdemaasta tai hakemuksella aloittamalla valitsemalla halutun kohteen kohdesivujen kautta. Hakumuksen lähetettyäsi kutsumme sinut haastatteluun tutustuaksemme sinuun paremmin. Haastattelu ei vielä sido sinua mihinkään. Noin 2 viikkoa haastattelusi jälkeen saat viimeistään tiedon alustavasta ohjelmaan hyväksymisestä, jonka jälkeen voit alkaa täyttämään hakupakettiasi. Lopullinen hyväksyminen ohjelmaan tapahtuu vasta vastaanottavan kohdemaan hyväksyttyä hakupakettisi. Viisumipaikojen määrä eri kohteisiin on rajallinen ja täytämme paikat hakemusjärjestyksessä.

STS Vaihto-oppilasohjelmien ehdot on laadittu ottaen huomioon vastaanottavan maan lait sekä vastaanottavan maan kulttuuri- ja vaihto-ohjelmien viralliset vaatimukset ja niihin liittyvät säädökset. STS oppilaana sinun on lisäksi allekirjoitettava STS Vaihto-oppilaille laaditut säännöt ja luonnollisestikin noudatettava kohdemaan lakia ja säädöksiä. STS pidättää oikeuden keskeyttää oppilaan vaihto-ohjelma, mikäli oppilas rikkoo näitä lakeja ja/tai sopimuksia.

Kuka voi hakea vaihto-ohjelmaan

Useimmissa kohteissa voit valita, haluatko olla vaihdossa koko vuoden tai esimerkiksi lukukauden verran.

Osallistuaksesi vaihto-ohjelmaan tulee sinun olla 14-18 vuotias (hieman kohteesta riippuen), sinulla on oltava vähintään hyväksytty arvosana kaikissa aineissa edeltävältä vuodelta eikä lainkaan hylättyjä arvosanoja viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Eri maihin voi olla eri vaatimukset ja lait viisumin hakemista ja sen myöntämistä varten. STS antaa oppilaille ohjeet viisumin hakuun, mutta viisumin hakeminen ja sen maksaminen ovat vaihto-oppilaan omalla vastuulla. Ennen lähtöä tulee vaihto-oppilaan myös käydä vaaditussa lääkärintarkastuksessa. Osa kouluista saattaa myös vaatia tiettyjä rokotteita tai ylimääräisiä terveystarkastuksia, vaihto-oppilas vastaa itse tästä aiheutuvista kuluista. STS pidättää oikeuden keskeyttää ohjelman, jos oppilaan terveydentila poikkeaa hakemuksessa annetuista tiedoista. STS pidättää oikeuden keskeyttää ohjelma, jos vakavia terveysongelmia ilmaantuu ohjelman aikana.

Ohjelman hinta ja maksaminen

Varausmaksu on 650 € (STS Select -ohjelmissa varausmaksu 1 300 €) ja se sisältyy ohjelman hintaan eli vähennetään loppulaskusta. Ohjelman hinta maksetaan yleensä varausmaksun jälkeen neljässä erässä. Maksuaikataulu saattaa muuttua hieman riippuen ohjelman alkamisajankohdasta ja siitä, missä vaiheessa haet ohjelmaan. Ohjelmilla, jotka alkavat syksyllä 2020, jakaantuu laskutus varausmaksun jälkeen 3 osaan, jotka ovat 25 %:n ja 30 %:n välilaskut tammi- ja maaliskuussa sekä loppulasku, jossa erääntyy luonnollisestikin loppu.

STS pidättää oikeuden muuttaa ohjelmien hintoja, mikäli muutokset johtuvat muuttuneista matkustuskuluista, valuuttakursseista, veromuutoksista tai muista STS:stä riippumattomista syistä. Hinnat perustuvat 15.4.2019 valuuttakursseihin. Mahdolliset ylimääräiset alennukset ja/tai lisät näkyvät loppulaskussa, joka laskutetaan muutama kuukausi ennen lähtöä.

Vakuutus, viisumi, SEVIS-maksu, lääkärintarkastus, mahdollinen koulupuku, koululounas, koulubussi, harrastusmaksut, taskurahat ja oppilaan henkilökohtaiset menot eivät sisälly ohjelman hintaan.

STS Lisäpalvelut

Peruutusturva, 100 €

Voit halutessasi valita vapaaehtoisen peruutusturvan, STS Lisäturvan, jonka hinta tulee suorittaa varausmaksun yhteydessä. Peruutusturvasta on hyötyä, jos perhettänne sattuisi ennen matkaa koskettamaan jokin vakavampi sairaus, onnettomuus, kuolemantapaus, jonka vuoksi nuorta on kohtuutonta vaatia lähtemään matkaan. Mikäli peruutatte matkan edellä mainituista syistä johtuen, vaaditaan todisteeksi lääkärintodistus, jonka jälkeen peruutusturva astuu voimaan ja kattaa takaisin kaiken matkasta maksamanne, lukuunottamatta tuota peruutusturvan hintaa.

Vakuutus

Kaikilla STS-oppilailla on oltava voimassa oleva vakuutus koko kohdemaassa oleskelun ajan. STS tarjoaa oppilailleen räätälöidyn, kohdemaan viranomaisten hyväksymän vakuutuksen, joka kattaa esimerkiksi sairastapaukset, onnettomuudet ja matkatavarat. Vakuutuksen hinta vuodelle 2020 Euroopan kohteisiin on 30 € / kk ja kaukokohteisiin 70 € / kk. Voitte halutessanne valita muun vakuutuksen, mutta tällöin tulee kyseisen vakuutusyhtiön vahvistaa vakuutuksen kattavuus STS:lle. Mikäli olette valinneet jonkin muun kuin STS:n vakuutuksen, ei sijoitustakuumme USA:ssa ole voimassa. Jos oppilas on rikkonut STS:n sääntöjä ei vakuutus kata esimerkiksi sairaalakäyntiä, vaan oppilas joutuu korvaamaan tästä koituneet kulut STS:lle.

Alue-, kaupunki- tai osavaltiotoive

Lisämaksua vastaan on joissain kohteissa mahdollista toivoa sijoittuvansa tietylle alueelle, kaupunkiin tai osavaltioon. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään varausjärjestyksessä. Emme voi kaikissa tapauksissa taata toiveen mukaista sijoitusta, mutta emme myöskään veloita lisämaksua toteutumattomasta aluetoiveestasi. Aluetoivemahdollisuudet ja -hinnat näkyvät Vaihto-ohjelmahinnastossa sekä kohdesivuilla.

Returnee- ja sisarusalennus

Jos sisaruksesi on aiemmin ollut vaihto-oppilaana STS:n tai muun organisaation kautta, olet oikeutettu 500 €:n alennukseen ohjelman hinnasta. Myös aiemmat kielimatkaoppilaamme ovat oikeutettuja kyseiseen alennukseen.

Muuta

STS ei ole vastuussa matkustajille koituvista kuluista tai vahingoista jotka aiheutuvat katastrofin, lakon, tai muun vastaavan ylivoimaisen esteen seurauksena tai oppilaan oman huolimattomuuden takia.