STS mukana tukemassa kestävää matkailua - junalla kielimatkalle

Wed Apr 24 2019

Lentämisen sijaan Brightoniin suuntaavat oppilaat voivat kesällä 2020 valita matkustavansa kohteeseen junalla. Junalla Brightoniin -kielimatka tulee olemaan osa STS:n pyrkimyksiä tukea kestävää matkailua. Kurssi tulee olemaan varattavissa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Ranskassa. Junalla matkustaminen ei pelkästään tarjoa mahdollisuutta pienempään hiilijalanjälkeen, mutta myös mahdollisuuden nähdä matkan aikana enemmän. Oppilaat nousevat samaan junaan omilta pysäkeiltään ja yhdessä näkevät uusia maisemia jo menomatkallaan Brightoniin. Yhteinen junamatka tukee myös ryhmäytymistä ja tarjoaa tilaisuuden uusien ystävyyssuhteiden luomiseen jo ennen kurssikohteeseen saapumista.

Menomatkaan on sisällytetty 3 päivän vierailu Pariisissa ja palatessa pistäydytään 2 päivän vierailulla Lontoossa.

"STS is always looking for ways to limit its carbon footprint while meeting the demand from a new generation of environmentally conscious younger travellers", sanoo STS Educationin toimitusjohtaja John Cedergårdh

EcoPassenger.com -sivuston mukaan junan valitseminen voi pienentää hiilidioksidi- ja muita haitallisia päästöjä jopa 90 % verrattaessa saman matkan tekemiseen lentoteitse. Junamatkailu myös tukee maailmankatsomuksen avartumista, joka on yksi merkittävin osa kielimatkailun tavoitteita - It´s more about the journey than the destinations´.

Lisättyään junamatkan valikoimiinsa, palaa STS samalla juurilleen. Elettiin vuotta 1958, kun tiettävästi ensimmäinen kielimatka toteutettiin Itävallan Mattseehen ja milläpä muulla matkaa olisi taitettu, kuin junalla.

Uuden lennottoman kielimatkan myötä STS haluaa olla mukana ilmastotalkoissa ja vähentää hiilijalanjälkeään sekä kertoa kestävän matkustamisen tärkeydestä myös seuraavalle sukupolvelle.