Kielimatkat, 15–18-vuotiaille

STS mukana ilmastonmuutostalkoissa

Mon Oct 14 2019

Syyskuun lopussa vietettiin ilmastoviikkoa, joka toi taas kuuluville ja näkyville koko maailman väestön huolen arvokkaan maapallomme ilmasto-olosuhteita kohtaan. Luonnollisestikin STS on mukana talkoissa paremman tulevaisuuden puolesta.

STS mukana ilmastonmuutostalkoissa

Vuoden 2019 alussa STS:n Suomen toimisto osallistui mukaan Ilmastoveivi2019 -kampanjaan, jonka tavoitteena oli kirittää Suomea vaikuttamaan EU:n ilmastopolitiikkaan puheenjohtajakautenaan 7-12/2019.

Ilmastoveivi2019 on yksittäisten kansalaisten käynnistämä kampanja. Kampanjan tavoitteena on kirittää Suomen johto ottamaan kaikki irti Suomen kaudesta EU:n neuvoston puheenjohtajamaana 7-12/2019 ja tässä ominaisuudessa vaikuttamaan voimakkaasti EU:n ilmastopolitiikkaan. Me pyydämme koko Suomea, kaikkia sen asukkaita ja yhteiskunnallisia toimijoita, mukaan veivaamaan kanssamme. Meillä ei ole natsoja tai auktoriteettia, vaan puhumme ihmisenä toiselle. Tämä on meidän ilmastomme, meidän planeettamme ja meidän yhteiskuntamme! (lähde: ilmastoveivi2019.fi/kapmanja)

STS Climate Compensation -aloite luo uuden pohjan kestävämmälle koulutusmatkailulle

Kansainväliselle koulutukselle ja kulttuurivaihdoille omistautuneena yrityksenä, on tehtävämme tarjota nuorille mahdollisuus tutustua kauniiseen planeettaamme, lisätä kulttuurillista ymmärrystä ja kasvaa kohti maailmankansalaisuutta. Koska haluamme tulevaisuudessakin tehdä työtä ympäri maailmaa saapuvien nuorten yhteen tuomisen sekä maantieteellisesti, kielellisesti ja kulttuurillisesti rajattomien ystävyyssuhteiden luomisen puolesta, on ratkaisevan tärkeää pitää huolta arvokkaasta pallostamme ja panostaa kestävän matkailun kehittymiseen.

STS on viimeaikoina ottanut erittäin tärkeitä askeleita vähentääkseen lentomatkustamista sellaisten maiden välillä, joiden välimatkat on taitettavissa myös muin keinoin. Monet tarjoamamme matkat vaativat kuitenkin myös lentomatkustamista, joka tuottaa suuria määriä hiilidioksidia vaikuttaen täten yhteen suurimmista tänä päivänä kohtaamistamme globaaleista haasteista, ilmastonmuutokseen. Uudella STS Climate Compensation -aloitteella STS pyrkii kannustamaan kaikkia asiakkaitaan liittymään riveihin lentomatkailun ilmastonmuutosvaikutusten kompensoinnin vuoksi.

STS Climate Compensation -aloite lahjoittaa varoja kahteen eri tarkoitukseen. Puolet varoista lahjoitetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistäville, globaalin standardin mukaisille edistysohjelmille, jotka auttavat suojelemaan metsiämme ja kuntouttamaan jo tuhoutuneita planeetan osiamme. Toinen puoli varoista lahjoitetaan voittoa tavoittelemattomalle FlyGreenFund -organisaatiolle, joka ostaa biopolttoainetta markkinoiden kysynnän kasvattamiseksi sekä tukee hankkeita, jotka edistävät biopolttoaineiden tuotantoa ja kehittämistä.

Velvollisuutemme yrityksenä, joka työskentelee nuorten kansainvälisen kouluttautumisen parissa on kantaa vastuumme ilmastonmuutoksesta ja jakaa vastuullisemman matkailun sanomaa tulevillekin sukupolville. STS Climate Compensation -aloite on sekä meille, että asiakkaillemme loistava mahdollisuus edistää vihreämpää matkailua ja ympäristönsuojelua maailmanlaajuisesti.“ -sanoo STS Education Ab:n toimitusjohtaja John Cedergårdh.