Kielimatkat, 15–18-vuotiaille

Tietoa vanhemmille

Hyvät vanhemmat! Onko kotonanne ollut puhetta kielimatkoista? Hienoa! Kielimatka on yksi tehokkaimmista tavoista sekä oppia vierasta kieltä että kasvaa ihmisenä inspiroivassa ympäristössä.

Oppilaillamme on hauskaa ja he tapaavat uusia ystäviä samalla, kun he preppaavat kielitaitoaan ihan huomaamattaan. Yhdessä arkipäivien muodollisemman opetuksen myötä kyky ymmärtää ja puhua kieltä kehittyy asteittain - jopa siihen pisteeseen, että nuori alkaa nähdä unia vieraalla kielellä.

Paljon muutakin kuin kielen opiskelua

Kielimatkalla kielen opiskelua ja lomailua tärkeämpää on se, että matkailu avartaa ja antaa uusia näkökulmia, mikä puolestaan voi rohkaista tekemään päätöksiä tulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäksi kielimatkalta saa uusia ystäviä monista eri maista.

Joka vuosi nuoret mainitsevat asiakaspalautteissamme kielen harjoittamisen käytännössä, uudet ystävät ja upeat kokemukset. Tutustuminen muihin kulttuureihin ja henkilökohtainen kasvu ihmisenä mainitaan myös usein nuorten jakaessa kokemuksiaan.

Anna jotain arvokasta

Jokainen vanhempi haluaa antaa lapselleen hyvän tulevaisuuden. Vieraan kielen tuntemus on aina etu, huolimatta siitä mihin lapsi elämässään suuntaa. Kielimatka ulkomailla kehittää nuoren kielitaitoa, mutta samalla matka auttaa häntä kehittymään ihmisenä ja kasvattaa itseluottamusta. Huomaat kyllä eron pian sen jälkeen, kun lento on laskeutunut jälleen Helsinki-Vantaalle.